نمایش 1-10 از 15 نتیجه

تدریس خصوصی هفتم

فروردین ۲۵, ۱۳۹۷
0

مجموعه بست یاد با اساتید مجرب و حرفه ای در امر تدریس خصوصی هفتم در خدمت تمامی دانش آموزان مقطع هفتم می‌باشد. تدریس دروس زیر توسط این اساتید انجام می …

تدریس خصوصی هشتم

فروردین ۲۵, ۱۳۹۷
0

مجموعه بست یاد با اساتید مجرب و حرفه ای در امر تدریس خصوصی هشتم در خدمت تمامی دانش آموزان مقطع هشتم می‌باشد. تدریس دروس زیر توسط این اساتید انجام می …

تدریس خصوصی نهم

فروردین ۲۵, ۱۳۹۷
0

مجموعه بست یاد با اساتید مجرب و حرفه ای در امر تدریس خصوصی نهم در خدمت تمامی دانش آموزان مقطع نهم می‌باشد. تدریس دروس زیر توسط این اساتید انجام می …

تدریس خصوصی دهم

فروردین ۲۵, ۱۳۹۷
0

مجموعه بست یاد با اساتید مجرب و حرفه ای در امر تدریس خصوصی دهم در خدمت تمامی دانش آموزان مقطع دهم می‌باشد. تدریس دروس زیر توسط این اساتید انجام می …

تدریس خصوصی ریاضی یازدهم

فروردین ۱۶, ۱۳۹۷
0

نظام آموزشی دبیرستان (قدیم) به متوسطه دوم (جدید) تغییر کرده است. از این رو منابع آموزشی و روش‌های تدریس نیز متفاوت خواهد بود. نظام آموزشی متوسطه دوم شامل کلاس دهم، یازدهم و دوازدهم …